dez

DEZINFEKCIA

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom (koagulácia bielkovín, cytolýza) ničia živú hmotu na predmetoch. Tým sa líšia od antiseptík, ktoré majú aj humánne uplatnenie. Rozdiel medzi antiseptikom a dezinfekčným je často iba v koncentrácii účinnej látky, určujúcu mieru toxicity a vhodnosť medicínskej aplikácie. V prípade, že cieľom je úplná likvidácia akýchkoľvek živých organizmov (vrátane vírusová spór), hovoríme o sterilizácii.

 

Na dezinfekciu používame širokospektrálny dezinfekčný prostriedok proti všetkým mikroorganizmom:

baktérie, vírusy, huby a ich spóry. Má dlhodobý reziduálny účinok.

Dezinfekciu vykonávame v objektoch ako sú:

sklady, reštaurácie, kuchyne, školy, nemocnice, schodište v bytovkách, obchody, všetky exteriéry, interiery a pod.